III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

25/06/2011 By: GrafZero Kategoria: Aktualności, Wydarzenia

rozewicz-iii-konkurs.jpgInformacje dostarczył organizator III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza - Miejski Dom Kultury w Radomsku. W tym roku odbywa się kolejna, trzecia edycja konkursu, dedykowanego autorom przed debiutem. Laureat będzie wyłoniony po obradach jury w składzie:

Bohdan Zadura
Ireneusz Kaczmarczyk
Dorota Koman

Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 1 sierpnia 2011 r.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. Chętnie, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani naszą inicjatywą organizowaną w ramach Różewicz Open Festiwal odpowiemy na pytania, udzielimy szerszych informacji zarówno o laureatach jak i poprzednich edycjach.

Informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza udzielane są pod numerem telefonu: 44 683 24 86, 696 415 186. Pytania można również kierować na adres: promocja@mdkradomsko.pl, a.rumocka@wp.pl

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku - 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55, e-mail: imprezy@mdkradomsko.pl, www.mdkradomsko.pl

I. Cele konkursu:
- umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego
- inspirowanie twórczości poetyckiej
- popularyzacja współczesnej poezji
II. Warunki:
1. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane, w czterech egzemplarzach maszynopisu  lub wydruku komputerowego.
3. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres  e-mail, krótką informację o autorze.
4. Prace konkursowe należy nadsyłać do 1 sierpnia 2011 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko z dopiskiem „Konkurs”.
5. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
7. Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Karczmarczyk (poeta, socjolog, nauczyciel akademicki, dziennikarz), Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach)
8. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego. O doborze utworów,   jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje organizator.
9. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe.
10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
11. O terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailem, a także na stronie www.mdkradomsko.pl, www.rozewiczopen.pl
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Zobacz nowa wersje
Brak komentarzy »

Nikt tego jeszcze nie skomentował.

Kanał RSS dla tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz