• Factfulness – Hans Rosling

    Factfulness – Hans Rosling

    Większość z nas ma jasno ukształtowany światopogląd. Żyjemy w przekonaniu, że schematy myślowe, w które nieświadomie popadamy, są faktami. Pewne tezy przyjmujemy bez analizowania i sprawdzania. Książka została podzielona na rozdziały, które zaczynają się słowem „instynkt” i stanowi synonim słowa…